Dynamiczny rozwój przemysłu sprawił, iż konieczne stały się zmiany w sposobach kierowania zakładami produkcyjnymi oraz pracującymi w nich ludźmi. Lean management to jedna z takich doktryn ekonomicznych. Jej misją jest zmaksymalizowanie efektywności produkcji i czynności z nią związanych w określonym zakładzie. Jak nietrudno można domyślić się, zamysł ten ma swoje korzenie w Kraju Kwitnącej Wiśni, często odwołującej się do szeroko pojętego minimalizmu. Prekursorem tej metody była marka Toyota. W ramach Lean management mamy styczność z ograniczeniem do minimum wszelkich czynności wykonywanych w toku produkcji, a jednocześnie całkowicie niepotrzebnych. o lean Priorytetowym celem lean managment jest co za tym idzie zmniejszenie marnotrawstwa zarówno w wymiarze siły roboczej jak i eksploatowanych surowców. Wykorzystanie form działania lean management daje szansę uzyskania takich efektów, jak poprawa produktywności oraz jakości wyrobów. Także stosunki wzajemne w zakładzie zwykle ulegają poprawie. Jest to związane z lepszą komunikacją. Co istotne rozwiązania z dziedziny lean management mogą być implementowane w każdym przedsiębiorstwie, obojętne z jakiej gałęzi przemysłu bądź usług oraz jakiej wielkości. To, co jest priorytetem to zdolność dokonania oceny, które procesy nie przynoszą korzyści dla firmy.